ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Ρόδος, 18/04/2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ                                                                      ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16/20607

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνικών Έργων και Υποδομών                        ΠΡΟΣ: Τα ΜΜΕ
Τμήμα: ΗΜ Εργων
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών                           Κοιν. : -Γραφείο Δημάρχου
851 00 Ρόδος                                                                              -Τμήμα Τροχαίας Ρόδου
e-mail:
Ιστοσελίδα: www.Rhodes.gr
Πληροφορίες: Κ. Βασιλώττος

Τηλ: 2241364613

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου led, θα διακοπεί λόγω εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της οδού ¨ Κάτω Πέτρες¨ μόνο στο ρεύμα της εξόδου από την πόλη, το Σάββατο 20-04-2019 και από ώρα 08:30 έως 12:00. Η έξοδος των οχημάτων από την πόλη θα γίνεται δια μέσου των οδών Παπαλουκά, Β. Ηπείρου, Ησιόδου.

Ευχαριστούμε και ζητούμε την κατανόηση των οδηγών.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών
Ο αναπληρωτής

Αλέξανδρος Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
αα

Κων/νος Βασιλώττος
Ηλεκ/γος Μηχ/κος ΤΕ

 

NO COMMENTS