ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ρόδος 25 / 06 / 2019
Αρ. Πρωτ.: 16/ 33077

Ταχ. Διεύθυνση: Διαγοριδών &
Αγ. Ιωάννου Προς :

Κοιν:

1. Γραφείου Τύπου
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

2. Τμήμα Τροχαίας Ρόδου

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών

85100 Ρόδος
Πληροφορίες: Κ.Ζαγοριανός- Π. Χατζηβάσιλας
Fax: 2241364695
Τηλέφωνο: 2241364636-638

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι από την Πέμπτη 27 – 06 – 2019 έως και το Σαββάτο 29 – 06- 2019 θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τμήμα της οδού Κ. Τσαλδάρη από Εθν. Αντίστασης έως Μ. Πετρίδη.

Ζητώντας την κατανόηση όλων, παρακαλούμε να επιδειχθεί η δέουσα προσοχή κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και οι οδηγοί να ακολουθούν τις πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παράπλευρους δρόμους σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις .

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Αλέξανδρος Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.
α/α

Κωνσταντίνος Βασιλώττος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

NO COMMENTS