Την 31η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 καλείστε να προσέλθετε στην 2η Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.

 Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κοπή βασιλόπιτας συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου

Ενημέρωση για θέματα Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.

 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

(Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών)

1. Επανεξέταση του θέματος σχετικό με την τροποποίηση Ο.Τ. 83 σχεδίου πόλεως Ρόδου λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση  (Εξ αναβολής)

(Τμήμα Τακτοποιήσεων – Απαλλοτριώσεων)

2. Τροποποίηση θέσης εγκατάστασης καμπίνας 221 δικτύου νέας γενιάς NGA στη Δημοτική Ενότητα Ρόδου Δήμου Ρόδου (περιοχή Ασγούρου)

3. Τροποποίηση της υπ’αρ.15/2018 απόφασης της Δ.Κ. Ρόδου που αφορά στον καθορισμό θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για μικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα ελέγχου και χορήγησης αδειών καταστημάτων – επιχειρήσεων

4. Αίτημα της ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ (Πλ. Κουντουριώτη 6)

5. Αίτημα του MORAN STRASSLER για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως την 01:00 π.μ (28ης Οκτωβρίου & Αμαράντου 20)

6. Αίτημα του ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 03:00 π.μ (Ακτή Μιαούλη 12)

7. Αίτημα του NICLAS STEFANOPOULOS για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ (Μιλτιάδου & Πλάτωνος)

8. Αίτημα του ΣΚΙΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ (Κ. Παλαμά 4-6)

9. Αίτημα του ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ (Δημ. Θεοδωράκη 23)

10. Αίτημα του ΠΑΠΑΔΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ (Δ. Θεοδωράκη 7-9-11)

11. Αίτημα του ΚΙΚΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ (Αμμοχώστου 29)

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου

Παγκάς Μιλτιάδης

 

 

 

NO COMMENTS