Την 28η   Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 καλείστε να προσέλθετε στην 15η Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.

 Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Ενημέρωση για θέματα Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.
 1. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση και ανάδειξης του χώρου – γηπέδου επί της λεωφόρου Δημοκρατίας και Κομνηνών γωνία (το γνωστό ως γήπεδο Δωριέα)

 

 1. Λήψη απόφασης για το αίτημα διάνοιξης δρόμου των κατοίκων της οδού Ιωάννη Πολέμη.

 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών)

 1. Τροποποίηση Ο.Τ. 83 σχεδίου πόλεως Ρόδου λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση

 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα ελέγχου και χορήγησης αδειών καταστημάτων – επιχειρήσεων

 1. Αίτημα της ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ ΙΚΕ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 2:00 π.μ για το έτος 2018 (Αλεξάνδρου Διάκου 5)
 2. Αίτημα του ΣΑΗ ΝΙΚΗΤΑ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 03:00 π.μ για το έτος 2019 (25ης Μαρτίου)
 3. Αίτημα της LIUDMILA CHURYLA για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ για το έτος 2019 (Ορφανίδου 24)
 4. Αίτημα του ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΥΛΟΥ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ για το έτος 2019 (Σοφ. Βενιζέλου 13)
 5. Αίτημα του ΚΛΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ για το έτος 2019 (Ορφανίδου 27)
 6. Αίτημα του ΠΑΠΑΔΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ για το έτος 2018 (Δ. Θεοδωράκη 7-9-11)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 1. Έγκριση «Απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ηλία Βενέζη» εντός του Ο.Τ.522 της Κ.Μ.900-522/7 για την Ίδρυση «Μικτού πρατήριου καυσίμων με αίθουσα πωλήσεων, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλυντήριο» εκμετάλλευσης της εταιρείας ¨CORAL A.E.¨

 Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου

Παγκάς Μιλτιάδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO COMMENTS