Παρακαλούμε να προσέλθετε σε  ειδική  συνεδρίαση  η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 07 του μηνός  Δεκεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου  με θέματα :

  1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019

 

  1. Έγκριση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

 

NO COMMENTS