Δημοπρασία 10 θέσεων περιπτέρων

0
295

Ο Δήμος της Ρόδου προχωράει σε δημοπράτηση για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 10 θέσεων περιπτέρων στις παρακάτω περιοχές:

• Οδός Αττάλειας-Ρόδος, με αρχικό ποσό 350,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτερο ετήσιο μίσθωμα 4.200,00€.
• Πλατεία Αγ. Όρους-οδός Καβάλας-Ρόδος, με αρχικό ποσό 300,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτερο ετήσιο μίσθωμα 3.600,00€.
• Οδός Κωνσταντινουπόλεως στο ύψος της οδού Άμστερνταμ-Ρόδος, με αρχικό ποσό 500,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτερο ετήσιο μίσθωμα 6.000,00€.
• Συμβολή των οδών Αθηνών και Νοσοκόμων-Ρόδος, με αρχικό ποσό 350,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτερο ετήσιο μίσθωμα 4.200,00€.
• Οδός Ηλία Βενέζη-Ρόδος, με αρχικό ποσό 500,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτερο ετήσιο μίσθωμα 6.000,00€.
• Οδός Στρατή Μυριβήλη-Ρόδος, με αρχικό ποσό 300,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτερο ετήσιο μίσθωμα 3.600,00€.
• Οδός Άγγελου Σικελιανού-Ρόδος, με αρχικό ποσό 500,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτερο ετήσιο μίσθωμα 6.000,00€.
• Πλατεία Αιγαίου-Ρόδος, με αρχικό ποσό 500,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτερο ετήσιο μίσθωμα 6.000,00€.
• Οδός Ίωνος Δραγούμη & Γρίβα-Ρόδος, με αρχικό ποσό 550,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτερο ετήσιο μίσθωμα 6.600,00€.
• Πλατεία Απολλώνων-Δημ. Κοιν. Απολλώνων, με αρχικό ποσό 250,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτερο ετήσιο μίσθωμα 3.000,00€.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:00πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου).
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου προς 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζόμενου για ένα έτος τουλάχιστον.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται, από το γραφείο αδειοδοτήσεων του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ταχυδρομική Διεύθυνση Λεωφ. Ελευθερίας 51 Κρεμαστή, τηλέφωνο 2241361634 και 2241361669.

NO COMMENTS