Με δύο νέα σύγχρονα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ενισχύθηκε ο υπηρεσιακός στόλος οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, στο πλαίσιο της  ανανέωσης του μηχανοκίνητου εξοπλισμού που επιδιώκει η Δημοτική Αρχή, με στόχο  την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον πολίτη.

Αναλυτικότερα ο Δήμος Ρόδου ενίσχυσε το δυναμικό του δημοτικού στόλου  με την προμήθεια  ανοιχτού  ανατρεπόμενου δορυφορικού  φορτηγού και φορτηγού τύπου VΑΝ, που θα συμβάλουν καθημερινά σε προγραμματισμένες παρεμβάσεις της υπηρεσίας.  Ο προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται στο ποσό των 35.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση έγινε από ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου.

Βασική επιδίωξη του Δήμου Ρόδου είναι η εκ βάθρων ανανέωση του στόλου, η αντικατάσταση των παλιών ρυπογόνων οχημάτων με νέα οικολογικής τεχνολογίας, που θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των αναγκών και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του μηχανοκίνητου στόλου θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με έμφαση την υπηρεσία καθαριότητας.

 

NO COMMENTS