VIDEO: Η νέα Διοίκηση του Δήμου Ρόδου. 

0
519

Σε κλίμα συναίνεσης ολοκληρώθηκε ο ανασχηματισμός στο Δήμο Ρόδου.  Ο Δήμαρχος κος Φώτης Χατζηδιάκος αφού  ευχαρίστησε όλους τους  συνεργάτες του δήλωσε ότι  «όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους  εαυτό , ανέβασαν τον πήχη πολύ ψηλά» και πρόσθεσε πως  «το πολιτικό μήνυμα του ανασχηματισμού  αφορά:

1) Δυναμικότερη επανεκκίνηση του έργου

2) Έμφαση στην καθημερινότητα του Πολίτη

3) Βελτίωση της εμφάνισης της Πόλης.

4)Ταχύτερη προώθηση των έργων

5) Προσωπική εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών, από τον Δήμαρχο.

6)Συνέχιση μεγάλων προτεραιοτήτων, όπως ο Διαγωνισμός Καθαριότητας.

7) και έναρξη υλοποίησης εμβληματικών  έργων όπως: Εθνικό Θέατρο, Πάρκο Ροδίνι, Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης, Σφαγεία,Κοιλάδα Πεταλούδων κλπ.

Ακολουθεί ο ορισμός των νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων καθώς και των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιχειρήσεων – Οργανισμών του Δήμου Ρόδου.

Αντιδήμαρχοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας του Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προσόδων και Προμηθειών) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περιλαμβανομένης και της αρμοδιότητας υπογραφής των:

– χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής,

– συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας, όσον αφορά στις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις (προτιμησιακό δικαίωμα για τοποθέτηση ομπρελών και μέσων αναψυχής),

– των συμβάσεων παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου − αυτοκινούμενου ή μη − αναψυκτηρίου, κλπ) προς κάθε τρίτο δικαιούχο με διαγωνιστική ή μη διαδικασία,

πλην θεμάτων του τμήματος Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου.

Β) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την ελεγχόμενη στάθμευση και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (εδάφια 2 και 8 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).

Γ) Κοινωφελούς Εργασίας και Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (Υ.Ε.Κ.Α.) Ρόδου, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας υπογραφής των απαραίτητων σχετικών εγγράφων εκ μέρους του Δήμου Ρόδου.

Δ) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Ε) Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

2) Παλαιολόγου Μιχαήλ του Χρήστου (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, περιλαμβανομένων των αντίστοιχων αποκεντρωμένων υπηρεσιών.

Β) Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων.

Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (εδάφια 6 και 10 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).

Δ) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και του παραπάνω αναπληρωτή δημάρχου.

Ε) Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3) Πόκκιας Γεώργιος του  Φιλήμονα (Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Πρωτογενούς Τομέα και Επιχειρηματικότητας – Υποστήριξης Επενδύσεων και Απασχόλησης)  σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα, των θεμάτων της μέριμνας αδέσποτων ζώων (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κυνοκομείων, κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φιλοζωικές οργανώσεις, καθώς και της λειτουργίας του υφιστάμενου Κυνοκομείου.

Β) Διεύθυνσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας

Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων χρήσης και λειτουργίας των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές, στο πλανόδιο εμπόριο και στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων λειτουργίας και περιπτέρων και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (εδάφια 3, 4, 5 και  της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).

Δ) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και των παραπάνω αναπληρωτών δημάρχου.

4) Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος του Χρήστου (Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και Κοινόχρηστων Χώρων αυτών) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων.

Β) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, περιλαμβανομένων των Μνημείων του νησιού και της «Νέας Αγοράς» της πόλης και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (κατά περίπτωση ως προς τα εδάφια 2, 5, 8, και 25 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008). 

5) Άννα Ζωάννου του Γεωργίου  (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας δύο φύλων, Τρίτης Ηλικίας, ΑμεΑ και Εθελοντισμού), σε θέματα:

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, πλην των θεμάτων του τμήματος «Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας».

6) Κρεμαστινού-Ροδίτη Φλώρα  του Ιωάννη  (Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και εμφάνισης της πόλης) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Β) Συντονισμού υπηρεσιών έργων αυτεπιστασίας για τη συντήρηση υποδομών και αστικού εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.

7) Χατζηιωάννου Ελευθέριος του Σταύρου (Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, πλην του τμήματος «Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης»

8) Παρδαλός Στέργος του Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Κ.Ε.Π., Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, πλην των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

Β) Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Μητρώων, πλην των καθηκόντων ληξιάρχου και της τέλεσης των πολιτικών γάμων.

Γ) Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Δ) Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Ε) Αυτοτελούς τμήματος Διαφάνειας-Διαύγειας.

9) Χατζηλαζάρου Μαρία του Λαζάρου (Αντιδήμαρχος Τουρισμού Διεθνούς προβολής  και Αποδήμων Ροδίων ) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Τουρισμού.

Β) Διεθνούς Προβολής.

Γ) Διασύνδεση του Δήμου με τις Τουριστικές Σχολές.

10) Πάλλας Αγαπητός του Δημητρίου (Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Οδοποιίας και Καθημερινότητας Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών) σε θέματα:

Α) Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

Β) Συντονισμού των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας των Τμημάτων Συντηρήσεων και Καθημερινότητας όλων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου των Δημοτικών Ενοτήτων πλην πόλης Ρόδου.

Γ) Συντονισμού Έργων Αγροτικής οδοποιίας.

11) Κορωναίος Ιωάννης του Γεωργίου (Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης)

Α) Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης.

Β) Τμήματος «Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης»

 Οι Αντιδήμαρχοι στους οποίους εκχωρούνται οι παραπάνω αρμοδιότητες, δύναται με μεταγενέστερη απόφαση Δημάρχου να επικουρούνται από εντεταλμένους για τον σκοπό αυτό δημοτικούς συμβούλους, στους οποίους σύμφωνα με την περίπτωση ι της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010, θα αναθέτονται, χωρίς αμοιβή, η εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του δήμου.

Οι Αντιδήμαρχοι οι οποίοι δικαιούνται αντιμισθίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 ε’ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ Α’/40/29-2-2012) και σύμφωνα άρθρο 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’/256/31-12-2012) είναι οι κάτωθι:

 1. Πόκκιας Γεώργιος του Φιλήμονα
 2. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος του Χρήστου
 3. Άννα Ζωάννου του Γεωργίου
 4. Κρεμαστινού-Ροδίτη Φλώρα του Ιωάννη
 5. Χατζηιωάννου Ελευθέριος του Σταύρου
 6. Παρδαλός Στέργος του Μιχαήλ
 7. Χατζηλαζάρου Μαρία του Λαζάρου

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

 • Κακούλης Γεώργιος του Μιχαήλ (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομίας και ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Β) Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσία Δόμησης).

Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων κοινοχρήστων χώρων όλης της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Ρόδου, πλην Μεσαιωνικής Πόλης, Μνημείων και Νέας Αγοράς και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (κατά περίπτωση ως προς τα εδάφια 2, 5, 8, και 25 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).

 • Καλαθενός Σάββας του Αργυρίου (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Υγείας) σε θέματα:

Α) Τμήματος «Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Β) Λειτουργίας Δημοτικών Ιατρείων

 • Καρατζιάς Δημήτριος του Σάββα (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Καθημερινότητας) σε θέματα:

Υπηρεσιών έργων αυτεπιστασίας για τη συντήρηση υποδομών και αστικού εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, συνεπικουρώντας τον Δήμαρχο.

 • Ξεπαπαδάκη-Παπαδημητρίου Βασιλική του Βάϊου (Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προγραμματισμού και Οργάνωσης) σε θέματα:

Α) Προγραμματισμού και Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων

Β) Διασύνδεσης του Δήμου με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συνεπικουρώντας τον Δήμαρχο.

 • Σταυρής Μιχαήλ του Σταύρου (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων) σε θέματα:

Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, συνεπικουρώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 • Ψυλλάκης Βασίλειος του Μόσχου (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Παραλιών) σε θέματα:

Εύρυθμης λειτουργίας των παραλιών και επίβλεψης ναυαγοσωστών και το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων για θέματα λειτουργικότητας και εμφάνισης των Παραλιών, συνεπικουρώντας κατά περίπτωση τον Δήμαρχο και τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

 • Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ του Ευάγγελου (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας και κτηματολογίου) σε θέματα:

Τμήματος Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου.

 • Τρέχας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Απόδημου Ελληνισμού) σε θέματα:

Ροδίων της Διασποράς, συνεπικουρώντας την αρμόδια Αντιδήμαρχο.

 • Κυριαζής Στέφανος του Νικολάου (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού) σε θέματα:

Τμήματος «Αθλητισμού και Νέας γενιάς», συνεπικουρώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Πρόεδροι και Αντιπροέδροι Διοικητικών Συμβουλίων Επιχειρήσεων/Οργανισμών Δήμου Ρόδου: 

Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας (ΔΟΠ) Πετράκης Σωτήριος – Πρόεδρος (με νεότερη απόφαση Δημάρχου
Καλαθενός Σάββας – Αντιπρόεδρος
 Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού (ΔΟΠΑΡ) Κυριαζής Στέφανος – Πρόεδρος – Αρμόδιος για το Τμήμα Αθλητισμού
Χατζηιωάννου Ελευθέριος – Αντιπρόεδρος – Αρμόδιος για το Τμήμα Πολιτισμού
Διοικητικό Συμβούλιο Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ Παρασκευάς Δημήτριος – Πρόεδρος
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑ  Ρόδου Μανωλάκης Αλέξανδρος – Πρόεδρος
Καρατζιάς Δημήτριος (Τζίμης) – Αντιπρόεδρος
Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Ρ.Μ.  Α.Ε.)» Κακούλης Γεώργιος – Πρόεδρος
Σταυρής Μιχαήλ – Αντιπρόεδρος
Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Φρόνας Νικόλαος – Πρόεδρος
Μπόνη Μαρίνα – Αντιπρόεδρος
Σχολική Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου Κούρτης Ιωάννης – Πρόεδρος
Κυριαζής Στέφανος  – Αντιπρόεδρος
Σχολική Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ – Πρόεδρος
Πάλλας Αγαπητός – Αντιπρόεδρος
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου ( ΑΜΚΕ) Πετράκης Σωτήριος – Πρόεδρος
Καλαθενός Σάββας – Αντιπρόεδρος
ΠΡΟΤΟΥΡ (μέλη από πλειοψηφία Δημοτικού Συμβουλίου) 1. Χατζηδιάκος Φώτης – Δήμαρχος ως Πρόεδρος
2. Μανδρακός Ευάγγελος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
3. Χατζηλαζάρου Μαρίζα – Δημοτικός Σύμβουλος
4. Πόκκιας Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος
5. Χατζηιωάννου Ελευθέριος (Τέρης) – Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδ/σου Χριστοδούλου Μιχαήλ – Πρόεδρος
Ψυλλάκης Βασίλειος – Αντιπορόεδρος
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων «ΔΙΟΔΟΣ» ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ – Δημοτικός Σύμβουλος
ΚΕΚ Γεννημάτας Α.Ε. Ξεπαπαδάκη-Παπαδημτρίου Βασιλική – Αντιπρόεδρος
Χατζηιωάννου Ελευθέριος (Τέρης) – τακτικό μέλος
 Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  Α.Ε.(ΑΝ.ΔΩ) – Ξεπαπαδάκη-Παπαδημτρίου Βασιλική – Πρόεδρος

NO COMMENTS