Εργασίες στις οδούς Μαύρου -Τηλιακού-Βολονάκη

0
127
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

 

Αρ.Πρωτ.:

Ρόδος,  03/07/2017

16/51760

 
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννου & Διαγοριδών    
  Ρόδος ΤΚ 85100  
Επιβλέποντες: Πατατούκου Μ.

Ζαγοριανός Κ.

   
Τηλ. επικοινωνίας 22413  64639  
Φαξ: 22413 64695    

ΘΕΜΑ:    Ασφαλτόστρωση οδών Γεωργίου Μαύρου, Τηλιακού και Βολονάκη (πλατεία Αυγουστάκη)

ΣΧΕΤ:      Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/83028/4-10-16 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Εργοληπτικής Επιχείρησης «‘Εργον Αναπτυξιακή Ι.Κ.Ε.»

Στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ασφάλτόστρωσης από τον Δήμο Ρόδου, ενημερώνεται το κοινό ότι η εργοληπτική επιχείρηση «Εργον Αναπτυξιακή Ι.Κ.Ε.» θα προβεί σε εργασίες ασφαλτόστρωσης των οδών στη συμβολή της πλατείας Αυγουστάκη.

Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες των απαιτούμενων εργασιών θα είναι 4 Ιουλίου και 5 Ιουλίου του 2017.

Για το λόγο αυτό απαιτείται η προσοχή των οδηγών διότι θα εφαρμοστεί στένωση λωρίδας κυκλοφορίας από τις 08:00- έως 15:00.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην σταθμεύσουν τα οχήματα τους στις οδούς Γεωργίου Μαύρου, Τηλιακού και Βολονάκη (πλατεία Αυγουστάκη).

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Τεχνικών Έργων &  Υποδομών

Μπεκιάρης Αλέξανδρος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

 

NO COMMENTS