Επιστολή προς Βουλευτές

0
77

 

                                                                                    Ρόδος,  1 – Ιουνίου – 2017

Κύριε Βουλευτά,

Από τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοτικών εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο Δήμο Ρόδου, ο οποίος απαρτίζεται, όπως είναι γνωστό, από τις δέκα δημοτικές ενότητες που αναφέρονται στον πίνακα που ακoλουθεί, προκύπτει ότι η εκπροσώπηση στο δημοτικό συμβούλιο των κατοίκων που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους στις δημοτικές ενότητες δεν είναι ισοδύναμη, όπως αυτό αποδεικνύεται από την ανάλυση και μελέτη των στοιχείων που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Ακόμα από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι στη ψήφο των ψηφοφόρων των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών συνυπολογίζονται τα άτομα που έχουν απογραφεί στο 2011 είτε ως διαμένοντες τουρίστες είτε ως εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία των εν λόγω περιοχών χωρίς ασφαλώς να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της δημοτικής ενότητας στην οποία βρίσκονται οι τουριστικές επιχειρήσεις.

 Το παραπάνω γεγονός συμβαίνει επειδή το Υπουργείο Εσωτερικών με την ΑΠ: 1458/15-4-2014 απόφασή του έχει προβεί στον ορισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων κάθε δημοτικής ενότητας με βάση τον de facto πληθυσμό της και όχι με βάση των νόμιμο πληθυσμό των δημοτών. Δηλαδή ο ορισμός του αριθμού των εδρών ανά δημοτική ενότητα έχει φαλκιδευτεί από τον βαθμό πληρότητας των ξενοδοχειακών μονάδων  της κάθε περιοχής κατά την περίοδο της απογραφής από 10-24 Μαΐου 2011.

Ως εκ τούτου είναι δυνατό να διατυπωθεί η σκέψη ότι στα εκλογικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών έχει συνυπολογιστεί τόσο η τουριστική ανάπτυξη της κάθε δημοτικής ενότητας όσο και ο βαθμός της συγκυριακής πληρότητας των ξενοδοχείων κατά το διάστημα της απογραφής γεγονός που στρεβλώνει και αλλοιώνει τη νόμιμη εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου του εγγεγραμμένου στα δημοτολόγια πληθυσμού κάθε δημοτικής ενότητας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό και τα εκλογικά δεδομένα κάθε Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στις πρόσφατες εκλογές:

Δημοτική Ενότητα Νόμιμος Πληθ. Απογραφή 2011* De facto Πληθυσμός Απογραφή 2011* Γραμμένοι Εκλογ. Κατ.

**

Ψηφίσαντες 18-5-2014

**

Έδρες με de facto Πληθ.

***

Έδρες με βάση το Νόμιμο Πληθ. Μέσος όρος ψήφων/Δημοτικό Συμβούλιο
Ρόδου (πόλη) 43112 57311 40574 23160 18 22 1286
Αρχαγγέλου 7047 7801 7114 4734 2 4 2367
Αταβύρου 3191 2441 4697 2518 1 2 2518
Αφάντου 5593 11044 5589 4391 4 3 1097
Ιαλυσού 6809 19228 6754 4605 6 3 767
Καλλιθέας 6740 18992 7067 5152 6 3 858
Καμείρου 4969 5235 5769 4075 2 3 2037
Λίνδου 3466 7918 5192 3102 3 2 1034
Νότιας Ρόδου 3470 7038 5243 2738 2 2 1369
Πεταλούδων 10720 15470 10658 7464 5 5 1493
Σύνολο 95117 152538 98657 61939 49 49 1264

 

Ενδεικτικά αναφέρονται και τα παρακάτω αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών:

Α΄Κυριακή Αρχάγγελος Α΄Κυριακή Αφάντου
Χατζηδιάκος 2116 1898
Καρίκης 980 705
Χατζής 705 1039
Υψηλάντης 397 416
Πότσος 282 168
Σύνολο 4480 4226

 

Από τη μελέτη των παραπάνω στοιχείων εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ψήφος των πολιτών σε ότι αφορά την εκπροσώπησή τους στο δημοτικό συμβούλιο της περιοχής του δεν είναι  ισοδύναμη, αφού πχ για την εκλογή ενός συμβούλου στις δημοτικές ενότητες Καλλιθέας και Ιαλυσού απαιτούνται σχεδόν τρεις φορές λιγότεροι ψήφοι από ότι απαιτούνται στις δημοτικές ενότητες Αρχαγγέλου, Καμείρου και Αταβύρου και σχεδόν διπλάσιες απ΄ότι απαιτούνται στη δημοτική ενότητα Αφάντου. Δηλαδή η ψήφος των πολιτών σε αυτές τις δημοτικές ενότητες είναι πολύ πιο αποτελεσματική απ΄οτι η ψήφος των δημοτών που διαμένουν στην πόλη της Ρόδου, την Αρχάγγελο, τη Μαλώνα, τα Μάσαρη, τη Σορωνή την Έμπωνα και τα λοιπά ορεινά χωριά της Ρόδου.

Με βάση τα παραπάνω είναι εύλογο να θεωρείται ότι είναι δυνατό να ευνοούνται στη λήψη των αποφάσεων, σε ότι αφορά τη διαχείριση των πόρων και την αντιμετώπιση των θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών, εκείνες οι δημοτικές ενότητες που de facto έχουν δυσανάλογη του νόμιμου πληθυσμού τους εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου έναντι αυτών που επίσης de facto έχουν μικρότερη νόμιμη εκπροσώπηση στο δημοτικό συμβούλιο, ειδικά όταν πρόκειται για την λήψη αποφάσεων για τις οποίες διαμορφώνονται οριακοί συσχετισμοί πλειοψηφιών στο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου.

Συνεπώς για λόγους ισονομίας και ισότητας των πολιτών ως προς την εκπροσώπησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να μεριμνήσετε – ενόψει των αλλαγών που επίκεινται στο νέο Καλλικράτη,-  να αρθούν οι ανισότητες που έχει επιφέρει η προσμέτρηση του de facto πληθυσμού των δημοτικών ενοτήτων στην κατανομή των εδρών στο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου και να απαιτηθεί όπως οδηγηθούμε από de facto «κατοχή» εδρών σε de jure κατανομή εδρών μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων.

 

Με εκτίμηση,

Στέργος Παρδαλός, Δημοτικός Σύμβουλος Αρχαγγέλου

Αργυρός Αργύρης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου

Καραγιάννης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μαλώνας

Καλούδης Σπύρος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μασσάρων

 

 

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Υπουργείο Εσωτερικών – Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών

NO COMMENTS