Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 5180/14-6-2018 (ΑΔΑ: 9ΡΦΣ465ΖΩ5-ΕΔ2) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για τις μητέρες νηπίων και παιδιών ή για άτομα (γυναίκες και άντρες), οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων, παιδιών (Παιδικούς Σταθμούς και Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ρόδου), για το έτος 2018-2019. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/14062018_prosklisis_enarmonisi.pdf  όπου παρέχονται πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων.

Οι ωφελούμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις: α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/τοί ή να είναι αυτοαπασχολούμενες/νοι ή β) να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ. Εξαιρούνται από την παρούσα Πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία,

  • θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr ) από 14/6/2018 έως 3/7/2018.
  • Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή με τη διαπίστευση του Taxisnet.
  • Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των Αιτήσεων είναι στις 3/7/2018 και ώρα 24:00.
  • Να αποστείλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) από 14/6/2018 έως 3/7/2018, στην Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77, Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα.
  • Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 22/7/2018. Οι ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων ορίζονται από 23/7/2018 έως 25/7/2018.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου, τηλ. 2241003890

Α.Μ.Κ.Ε. Δήμου Ρόδου, τηλ. 2241043995

Ο Αντιδήμαρχος

Προσχολικής Αγωγής,                                                                                                  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

Δήμου Ρόδου

Ιωάννης Κορωναίος

NO COMMENTS