Ανακοίνωση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου

0
25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ρόδος 21/01/2019
Αρ. πρωτ. : 16/3256
Ταχ. Δ/νση Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών 1 Προς: Γραφείο τύπου Δήμου Ρόδου
για δημοσίευση στα τοπικά ΜΜΕ
Ρόδος ΤΚ 85100
e-mail : patatoukou@rhodes.gr
Tμήμα: Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Κοινοπ. 1.Ελληνική Αστυνομία
Αδειών Μεταφορών Τμήμα Τροχαίας Ρόδου
Πληροφορίες : Μ. Πατατούκου – Κ.Καμπουράκη 2. Γραφείο Δημάρχου
Τηλ επικοιν.: 22413 64639 3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Φαξ : 22413 64695 Τμήμα Προσόδων Ρόδου
Εσωτ. Διαν: Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας
και Αδειών Μεταφορών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών λαμβάνοντας υπόψη την με αρ.309/2018 (ΑΔΑ:6Α75Ω1Ρ-ΧΜ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και ειδικότερα τα άρθρα 1.3-1.4 και 1.5 ενημερώνει του ενδιαφερόμενους ότι για την Ανανέωση των θέσεων στάσης/στάθμευσης που τους έχουν παραχωρηθεί για το έτος 2018 με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (με καταβολή ποσού κοινοχρήστου χώρου) θα πρέπει να προβούν σε ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, στο Τμήμα Προσόδων Ρόδου έτσι ώστε να ληφθεί ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.

Επισημαίνεται ότι
• Με την αίτηση ανανέωσης, ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καταβολή του αντίστοιχου ποσού αμέσως μετά τη λήψη της Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
• Σε περίπτωση μη κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης εφαρμόζεται το άρθρο 1.4 της υπ΄ αριθμού απόφασης 309/2018 του Δ.Σ. σύμφωνα με το οποίο η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών θα προβεί στην αφαίρεση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης χωρίς έγγραφή ενημέρωση του δικαιούχου.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Αλέξανδρος Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

NO COMMENTS