ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ρόδος 21/01/2019
Αρ. πρωτ. : 16/3255
Ταχ. Δ/νση Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών 1 Προς: Γραφείο τύπου, Δήμου Ρόδου
Για δημοσίευση στα τοπικά ΜΜΕ
Ρόδος ΤΚ 85100
e-mail : patatoukou@rhodes.gr
Tμήμα: Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και ΚΟΙΝ.: Ελληνική Αστυνομία
Αδειών Μεταφορών Τμήμα τροχαίας Ρόδου
Πληροφορίες : Μ. Πατατούκου – Κ.Καμπουράκη
Τηλ επικοιν.: 22413 64639 Εσωτ. Διαν: Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας
Φαξ : 22413 64695 και Αδειών Μεταφορών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών θα προβεί στην εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που περιγράφονται στην Α.Ρ.Μ. 10/2017 μελέτη του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών (ΦΕΚ 1643Β/11-05-2018).


Συγκεκριμένα οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν:
1. Tην αντιδρόμηση της οδού Καστελλορίζου με κατεύθυνση από την οδό Κω προς την Πλατεία Χαρίτου.
2. Τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Ακροπόλεως από τη συμβολής της με τη Βορείου Ηπείρου και την Ανώνυμη οδό (εκκλησάκι Αγίου Νικολάου) ως τον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο επί της οδού Ακροπόλεως με την αυτή κατεύθυνση.

Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από το Σάββατο 26 Ιανουαρίου του 2019.
Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Ελληνική Αστυνομία Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για τη συμβολή της στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Αλέξανδρος Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

NO COMMENTS