Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς

0
496

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: εντός Ροδιακής Έπαυλης
Τηλ.: 22410-03891, 22410-03890, 22410-31882 & Φαξ: 22410-03890
Ηλ. Ταχ.: prosxolika@rhodes.gr
Ρόδος, 20 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

για την Εγγραφή και Επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2018-2019.

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 20.8.2018 στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρόδου, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2018-2019, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 2/26793/4-5-2018 (ΑΔΑ:ΩΑΖΛΩ1Ρ-Ε1Υ) δημόσια πρόσκληση του Αντιδημάρχου Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρόδου.

Οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ.532/2018 (ΑΔΑ: Ω1ΩΝΩ1Ρ-ΒΩ8) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς –κηδεμόνες, έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρόδου http://www.rhodes.gr/?page_id=893#1455714157720-c4f14638-29f3 με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων, μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία αφού πρωτοκολληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των πινάκων αυτών.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων μοριοδότησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου ύστερα από την έγκριση τους με τη λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Μ.Κ.Ε.

θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις δομές προσχολικής αγωγής.

Ο Αντιδήμαρχος
Προσχολικής Αγωγής,
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
Δήμου Ρόδου

Ιωάννης Κορωναίος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Τμήμα : Προσχολικής Αγωγής
Ταχ. Διευθ. : 28ης Οκτωβρίου 40
Τ.Κ. 85100 Ρόδος
Πληροφορίες : Δούρλια Ελένη
Τηλέφωνο : 22410 -20034
Φαξ : 22410 -44607
Ηλ. Ταχ. : doparh@otenet.gr
Ρόδος, 20 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

για την Εγγραφή και Επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2018-2019.

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 20.8.2018 στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρόδου , οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων)για το παιδαγωγικό έτος 2018-2019, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 595/7-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΤ89ΟΡΘ5-ΑΕ6 ) δημόσια πρόσκληση του Προέδρου του .

Οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ.27/2018 (ΑΔΑ: 68ΣΩΟΡΘ5-ΒΓ2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς –κηδεμόνες, έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρόδου http://www.rhodes.gr/?page_id=893#1455714157720-c4f14638-29f3 με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων, μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία αφού πρωτοκολληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των πινάκων αυτών στον Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ από τις 10.00-13.00.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων μοριοδότησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου ύστερα από την έγκριση τους, με τη λήψη σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις δομές του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου .

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Πετράκης

NO COMMENTS