Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα- Κύπρος για τον Δήμο της Ρόδου.

Πρόκειται για το έργο “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον” με ακρωνύμιο “ACUA”, ύψους 200.000,00€, του οποίου η υλοποίηση εγκρίθηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο με την εισήγηση της Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Οργάνωσης, Ευρωπαικών Προγραμμάτων, Διοίκησης και Ληξιαρχείου, Ξεπαπαδάκη Παπαδημητρίου Βασιλικής. Στόχος του έργου ACUA (Autonomous Compostingunits for Urban Areas), είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό, ενός συστήματος συγκέντρωσης και επεξεργασίας των παραγόμενων βιοαποβλήτων, χωρίς  τη δημιουργία οποιασδήποτε όχλησης. Για τους σκοπούς του έργου λοιπόν, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους η προμήθεια και εγκατάσταση σε αντιπροσωπευτικούς χώρους (πολυκατοικίες ή ομάδες πολυκατοικιών ή άλλων χώρων αστικού ενδιαφέροντος) Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών, οι οποίοι αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην τεχνολογία της κομποστοποίησης.

Παράλληλα,  η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου υπό τον συντονισμό της αρμόδιας Αντιδημάρχου Κρεμαστενού Ροδίτη Λίτσας έχει ήδη εκπονήσει σχετική μελέτη στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων. Στις δράσεις της προβλέπεται και η προμήθεια και εγκατάσταση μικρών κάδων κομποστοποίησης σε επιλεγμένα σημεία της πόλης  όπως πάρκα , παρτέρια, λαϊκές αγορές, αθλητικούς χώρους  καθώς επίσης σε Δημοτικά σχολεία και Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Έτσι, θα πραγματοποιείται η ανακύκλωση των οργανικών απορριμμάτων, όπως φλούδες από φρούτα και λαχανικά, κομμένα κλαδιά, φυτά, χόρτα, κουρεμένο γρασίδι, φύλλα, κλπ, τα οποία ακολούθως θα μετατρέπονται σε ένα είδος εδαφοβελτιωτικού (κόμποστ) που θα χρησιμεύει ως λίπασμα.

 Με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις, οι κομποστοποιητές που θα τοποθετηθούν αναμένεται να διαχειριστούν, μέσα σε ένα έτος, περισσότερους από 50 tn βιοαποβλήτων. Να σημειωθεί ότι η Διαλογή στην Πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων αποτελεί ουσιαστικό μονόδρομο με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (οδηγία 98/2008, WasteDirective). Η απαίτηση, σύμφωνα με την οδηγία, είναι ότι όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει μέχρι το 2020, να διαθέτουν έναν χωριστό σύστημα συλλογής, σε ποσοστό τουλάχιστον 10 % των παραγόμενων βιοαποβλήτων.  Στην Ελλάδα, το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), έχει αυξήσει το ποσοστό στο 40%, καθιστώντας το έτσι, το υψηλότερο στην Ευρώπη.

 Η Δημοτική Αρχή έχει καταρτίσει και υλοποιεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων  με στόχο τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και τη μείωση των παραγόμενων αστικών αποβλήτων. Η αναβάθμιση του συστήματος έχει ήδη ξεκινήσει όπως ανέφερε προσφάτως σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, με την λειτουργία του ΚΔΑΥ, την εγκατάσταση μονάδων ανακύκλωσης, την ανανέωση του γερασμένου μηχανοκίνητου εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας με καινούργια απορριμματοφόρα- που σηματοδοτούν τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού στο πλαίσιο μιας συνολικότερης προσπάθειας για την ενίσχυση της καθαριότητας-, και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την έγκριση της χρηματοδότησης για την δημιουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), την επέκταση και μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ και την εγκατάσταση πράσινων σημείων.

 

NO COMMENTS