Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Την  19η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20.00΄ καλείστε να προσέλθετε στην  27η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση για το 2017  του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και των άρθρων 95 και 163 του Ν.3463/2006.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

 

«Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2016 Δήμου Ρόδου,  Αρ.Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 562/2017 και 707/2017»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

 

«Αναβολή Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έκτακτου συμβάντος»

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για τις 15/12/2017  λόγω   τραγικού συμβάντος αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί την   19ηΔεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 με την ίδια Ημερήσια Διάταξη που ήδη έχει διανεμηθεί ( άρθρο 2 παρ.10 του Κανονισμού Λ του Δημοτικού Συμβουλίου).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Την  15η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00΄ καλείστε να προσέλθετε στην  26η Τακτική Συνεδρίαση για το 2017  του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και  του άρθρου 95 του Ν.3463/2006.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

 

Eνημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

 

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κα Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)

1.1.Έγκριση υποβολής πρότασης στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ, για την ένταξη  11 Σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων του Δήμου Ρόδου, στα έργα που εκτελούνται με  ΣΔΙΤ – Παρουσίαση της Τεχνικής Έκθεσης υποβολής ΣΔΙΤ Σχολικών κτιρίων.

1.2.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων , αρ.πρωτ.2/102743/2017.

 

2.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

2.1.Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2017.

2.2.Έγκριση αποχαρακτηρισμού εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων και αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού, αρ.πρωτ.2/102417/2017.

2.3.Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας (ΤΕΒΑ), αρ.πρωτ.2/98833/2017.

2.4.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/101666/2017.

2.5.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/101669/2017.

2.6.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/101674/2017.

2.7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/101679/2017.

2.8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/101682/2017.

2.9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/101688/2017.

2.10.Έγκριση διαγραφής χρέωσης τελών ΤΑΠ, αίτηση Κας.Α.Πετρίδη, αρ.πρωτ.2/102627/2017.

2.11.Έγκριση διαγραφής Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων 2008 Δ,Ε.Καλλιθέας της εταιρείας ΚΑΤΑΒΕΝΑΚΗΣ Ν.& ΣΙΑ Ο.Ε.,αρ.πρωτ.2/102631/2017.

2.12.Έγκριση διαγραφής Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων Δ.Ε Ρόδου ετών 2008-2009 του κ.Χατζημανέττα Χρυστοστόμου, αρ.πρωτ.2/97425/2017.

2.13.Έγκριση αποδοχής ή μη Αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας, αρ.πρωτ.2/100899/2017 (αρ.Πρακτικών Επιτροπής 19,20,21,22,23,24,26 και 26/2017)

2.14.’Εγκριση διαγραφής οφειλής κ.Θεοφάνη Τσαούση, αρ.πρωτ. 2/102639/2017.

2.15.Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ.Δημητρίου Ελευθερίου,αρ.πρωτ.2/97894/2017.

2.16.Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων ετών 2007-2008-2009 της ατομικής επιχείρησης ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αρ.πρωτ.2/101145/2017.

2.17.Έγκριση διαγραφής  τέλους παρεπιδημούντων και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων ετών 2014-2015 της εταιρείας Τ.Ξ.Ν.Ε ΟΛΥΜΠΙΚ HOTELS AE, αρ,πρωτ.2/101152/2017.

2.18.Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου παρεπιδημούντων ακαθαρίστων εσόδων ετών 2013-2014 της εταιρείας Α&ΠΑ.Ε ΞΕΝ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΙΤΣ, αρ.πρωτ.2/101141/2017.

2.19.Καθορισμός εκπροσώπησης του Δήμου Ρόδου, συγκρότησης και οργάνωσης διαδικασιών διεκπεραίωσης αιτήσεων που λαμβάνουν χώρα με βάση τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017, αρ.πρωτ.2/102857/2017.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγος).

3.1.Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «Σύμβουλος Υποστήριξης για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης», αρ.πρωτ.2/102469/2017.

4.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ.Α.Μπεκιάρης–Α.Παρασκευοπούλου)

4.1.Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και διαμόρφωση χώρου ρίψεων στο Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτειρα», αρ.πρωτ.16/101751/2017.

4.2.Έγκριση διενέργειας, ορισμός επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον βρεφονηπιακό σταθμό Σορωνής Ρόδου» ,αρ.πρωτ.16/101835/2017.

4.3.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ), αρ.πρωτ.16/101561/2017.

4.4.Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες της 22/11/2013 και 4/12/2013 σε Δ.Ε της Ρόδου (στο παραλιακό μέτωπο της Δ.Κ.Αφάντου), αρ.πρωτ.16/100956/2017.

4.5.Έγκριση τροποποίησης μελέτης για ΡΟΔΙΝΙ.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου)

Έγκριση των κατωτέρω Αποφάσεων:

5.1.Αρ.169/29.11.2017 που αφορά: Έγκριση της αρ.7/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Μαλώνας με θέμα «Αποχαρακτηρισμός κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν οικίας Ζερβού Μιχαήλ στη Δ.Κ.Μαλώνας».

5.2.Αρ.170/29.11.2017 που αφορά: Έγκριση της αρ.187/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Ρόδου με θέμα «Αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Αρχ.Χρύσανθου Μαρουλάκη (τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων)».

5.3.Αρ.171/29.11.2017 που αφορά: Έγκριση της αρ.172/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Ρόδου με θέμα «Ανακατασκευή και κοπή δένδρων της οδού Λεμεσσού»

5.4.Αρ.172/29.11.2017 που αφορά: Έγκριση της αρ.173/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Ρόδου με θέμα «Δημιουργία διαβάσεων πεζών επί των οδών Θεμ.Σοφούλη και Αλ.Διάκου».

5.5.Αρ.173/29.11.2017 που αφορά: Έγκριση της αρ.174/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Ρόδου με θέμα «Αίτημα περί μετατόπισης του περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Αμερικής και Γ.Ευσταθίου».

5.6.Αρ.175/29.11.2017 που αφορά: Έγκριση της αρ.176/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Ρόδου με θέμα «Εγκατάσταση δικτύων νέας γενιάς στο Δήμο Ρόδου (εντός πόλεως Ρόδου) 5 καμπίνες οπτικού δικτύου».

5.7.Αρ.176/29.11.2017 που αφορά: Έγκριση της αρ.180/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Ρόδου με θέμα «Περί αιτήματος του Ευριπίδη Στηροκλέα, εκπροσώπου ΡΟΜΑ, για παραχώρηση χώρου μπροστά από το Νεκροταφείο (Πλατεία Ιερού Ναού Ταξιαρχών) για άσκηση υπαίθριου εμπορίου.

 

6.ΘΕΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(Εισηγητής : Νομικός Σύμβουλος κ,.Κ.Γιαννακός)

6.1.Επικαιροποίηση της αρ.450/2017 Απόφασης του Δήμου Ρόδου σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ Δήμου Ρόδου –SWISSPORT HELLAS SUDS.A  και   SKYSERCA.AE.

 

7.ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΔΑ

(Εισηγητής: κ.Παρασκευάς Δημήτριος –Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου)

7.1.Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, οικ.έτους 2018.

 

8.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ.Α.Ζωάννου)

8.1.Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας Κυριακές και αργίες του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.14/102524/2017.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(Εισηγητής: Δ/ντής Πληροφορικής κ.Ν.Μανίκαρος)

9.1.Έγκριση προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος «Μiddleware» διασύνδεσης εισιτηρίων κοιλάδας Πεταλούδων με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του Δήμου Ρόδου (built to order) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με αποκλειστικόητα και τεκμηρίωση των λόγων αποκλειστικότητας, αρ.πρωτ.2/102072/2017.

9.2.Έγκριση απευθείας ανάθεσης λόγω αποκλειστικότητας για την συντήρηση της εφαρμογής λογισμικού χρονοπαρουσίας της εταιρείας Cardel λόγω υποβολής νέων δικαιολογητικών, αρ.πρωτ.2/102612/2017.

 

10.ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος)

10.1.Έγκριση 3Ης εσωτερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, οικ.έτους 2017, αρ.Απόφασης 41/2017.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Φ.Κρεμαστινού)

11.1. Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του έργου «Ανανέωση – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7109/10-11-2011 (ΑΔΑ: 45Β87ΛΞ-2ΓΜ) Απόφασης Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που αφορά στον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία “1401772 ΕΜΠΩΝΑΣ – Χ2” στο ύψωμα “Άγιος Ιωάννης” Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνα, Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας “COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.”, με σκοπό: α) την τροποποίηση του κεραιοσυστήματος, β) την ανανέωση της χρονικής ισχύος και γ) την διόρθωση των κεντροβαρικών  συντεταγμένων», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

12.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Γ.Κακούλης)

12.1.Μετατροπή σε χρήμα της οφειλόμενης εισφοράς σε γη, συνολικής έκτασης 8.520 τ.μ. για την αιτούμενη από την ΑΜΜΟΣ ΑΕ έγκριση δόμησης –ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων στην περιοχή Πεύκοι της Δ.Ε.Λινδίων του Δήμου Ρόδου.

13.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Μ.Χατζηλαζάρου)

13.1.Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης για την μετάβαση και διαμονή της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων Κας Μ.Χατζηλαζάρου στη Διεθνή Έκθεση θαλάσσιου τουρισμού boot στο Ντίλσελντορφ η οποία θα πραγματοποιηθεί από Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 έως Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, αρ.πρωτ.2/102130/2017.

13.2.Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης για την μετάβαση και διαμονή της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων Κας Μ.Χατζηλαζάρου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση FERIENMESSE WIEN 2017  στην Αυστρία η οποία θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη  11 Ιανουαρίου 2018 έως Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018όπως έχει εγκριθεί στο αναθεωρημένο πρόγραμμα εκθέσεων του ΠΡΟΤΟΥΡ, αρ.πρωτ.2/102048/2017.

 

14.ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Κορωναίος)

14.1.Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς, αρ.πρωτ.2/102625/2017.

14.2.Τροποποίηση της αρ.666/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί προγραμμάτων μαθητείας.

 

15.ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Α.Πάλλας)

15.1. Έγκριση μετάβασης του ορισμένου υπευθύνου επικοινωνίας για το έργο κ. Αργύρη Ηλία, υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου στη 2η συνάντηση εργασίας καθώς και στη Γενική Συνάντηση για το πρόγραμμα :“An INtegrated next generation PREParedness programme for improving effective inter-organisational response capacity in complex environments of disasters and causes of crises” – IN-PREP, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2014-2020 που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο, Γερμανία (Berlin, Germany) στις 19 έως και 22 Φεβρουαρίου 2018

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ