Δελτία Τύπου

Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων του Δήμου Ρόδου, γνωστοποιεί  ότι κατά την τρέχουσα περίοδο εκτελεί εργασίες αντικατάστασης των βρόγχων του συστήματος ελέγχου των...

Την 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 καλείστε να προσέλθετε στην 3η  Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Η Συνεδρίαση θα...

  Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη τo Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδειου Μελάθρου, το Εργαστήρι με τίτλο: «ΠροσΕγγίζω την Αναπηρία», με υπεύθυνη...