Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/04/2017
Αρχείο._17_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/04/2017
Αρχείο._16_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/04/2017
Αρχείο._15_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/03/2017
Αρχείο._13_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης23/03/2017
Αρχείο._14_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης20/03/2017
Αρχείο._12_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης03/03/2017
Αρχείο._11_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/02/2017
Αρχείο._10_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/02/2017
Αρχείο._9_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης06/02/2017
Αρχείο._8_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης01/02/2017
Αρχείο7_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/01/2017
Αρχείο._6_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/01/2017
Αρχείο._5_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης20/01/2017
Αρχείο._4_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης13/01/2017
Αρχείο._3_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/01/2017
Αρχείο._2_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης03/01/2017
Αρχείο1_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/12/2016
Αρχείο36_2016.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/12/2016
Αρχείο35_2016.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης22/12/2016
Αρχείο34_2016.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/12/2016
Αρχείο33_2016.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/11/2016
Αρχείο32o_29-11-2016.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης22/11/2016
Αρχείο31.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης21/11/2016
Αρχείο30.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης09/11/2016
Αρχείο29o_09-11-2016.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική