Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης16/02/2018
Αρχείο.9.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/02/2018
Αρχείο.8.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/02/2018
Αρχείο.7.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης31/01/2018
Αρχείο.-6.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/01/2018
Αρχείο.-5.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/01/2018
Αρχείο.-4.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/01/2018
Αρχείο.-3.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης10/01/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης03/01/2018
Αρχείο.-1.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/12/2017
Αρχείο.-58-1.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/12/2017
Αρχείο.-57.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/12/2017
Αρχείο.-56.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/12/2017
Αρχείο.-55.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/12/2017
Αρχείο.-54.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης06/12/2017
Αρχείο.-53.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης01/12/2017
Αρχείο.-52.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/11/2017
Αρχείο51.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης22/11/2017
Αρχείο50.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης10/11/2017
Αρχείο48.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/11/2017
Αρχείο49.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης01/11/2017
Αρχείο47.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/10/2017
Αρχείο46.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης16/10/2017
Αρχείο45_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/10/2017
Αρχείο44_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/09/2017
Αρχείο43_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη