Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/09/2018
Αρχείο.35.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/09/2018
Αρχείο.34.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/09/2018
Αρχείο.33.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/09/2018

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/09/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/08/2018
Αρχείο.30.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/08/2018
Αρχείο.29.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης13/08/2018
Αρχείο._28_2018.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/07/2018
Αρχείο.27.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/07/2018
Αρχείο.26.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/06/2018
Αρχείο.25.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης22/06/2018
Αρχείο24.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης01/06/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/05/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/04/2018
Αρχείο.20.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/04/2018
Αρχείο.19.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/04/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης19/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης13/03/2018
Αρχείο.13.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης06/03/2018
Αρχείο.12.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης02/03/2018
Αρχείο.11.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/02/2018
Αρχείο.-10.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική