Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης01/06/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/05/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/04/2018
Αρχείο.20.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/04/2018
Αρχείο.19.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/04/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης19/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης13/03/2018
Αρχείο.13.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης06/03/2018
Αρχείο.12.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης02/03/2018
Αρχείο.11.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/02/2018
Αρχείο.-10.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης16/02/2018
Αρχείο.9.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/02/2018
Αρχείο.8.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/02/2018
Αρχείο.7.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης31/01/2018
Αρχείο.-6.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/01/2018
Αρχείο.-5.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/01/2018
Αρχείο.-4.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/01/2018
Αρχείο.-3.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης10/01/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης03/01/2018
Αρχείο.-1.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/12/2017
Αρχείο.-58-1.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/12/2017
Αρχείο.-57.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/12/2017
Αρχείο.-56.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική