Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
123/01/2017Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2017 , αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ορθή επανάληψη) 19/2017.APOF1.pdf
1011/01/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρπρωτ.2/108246/2017APOF-010.pdf
1023/01/2017Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην εταιρία “Α1 YACHT TRADE CONSORTIUM SA. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”APOF10.pdf
10017/02/2017Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο « Κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Αφάντου», αρ. πρωτ. 2/9371/2017.APOF100.pdf
10029/01/2018Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 1128/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά : «Παράταση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/5864/2018.APOF100.pdf
10019/02/2016Διαγραφή οφειλής αίτηση κας. Ειρήνης Ψυλλάκη, αρ. πρωτ. 2/9852/2016.100.pdf
100015/12/2016Έγκριση από το Δ.Σ. για διενέργεια διαγωνισμών έτους 2017 προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων αρ.πρωτ. 2/102358/2016.APOF1000.pdf
100115/12/2016Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων αρ.πρωτ. 2/103007/2016.APOF1001.pdf
100215/12/2016Αποχαρακτηρισμός εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων αρ.πρωτ. 2/103062/2016.APOF1002.pdf
100315/12/2016Διαγραφή τιμολογίων (υποχρεώσεων-δεσμεύσεων) διαφόρων δαπανών, λόγω παραγραφής ή παραίτησης. αρ.πρωτ. 2/103089/2016.APOF-1003.pdf
100415/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής ΞΤΕΕ ΚΩΣΤΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε, αρ.πρωτ.14/102682/2016.APOF-1004.pdf
100515/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» ,αρ.πρωτ.14/102688/2016.APOF-1005.pdf
100615/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής HASSAN MOUKACHAR». αρ.πρωτ.14/102692/2016.APOF-1006.pdf
100715/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής ΣΤΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΕΡΓΟΥ αρ.πρωτ.14/102694/2016.APOF-1007.pdf
100815/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ αρ.πρωτ. 2/102702/2016.APOF1008.pdf
100915/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής της ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΣΤΑΣ Ξ.Τ.Ε. & ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» αρ.πρωτ. 2/102706/2016.APOF-1009.pdf
10119/02/2016Διαγραφή οφειλής αίτηση εταιρείας FAST AND FASHION, αρ. πρωτ. 2/9850/2016.101.pdf
10117/02/2017Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11, 04/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου ( Υπόλοιπα Έργα στη Δ. Ε. Ιαλυσού)», αρ. πρωτ. 2/8875/2017.APOF101.pdf
101Διαγραφή οφειλής αίτηση εταιρείας FAST AND FASHION, αρ. πρωτ. 2/9850/2016.101.docx
10129/01/2018Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής για τους διαγωνισμούς του έτους 2018 που αφορούν στη Δ/νση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών , αρ.πρωτ. 2/5718/2018.APOF-101.pdf
101115/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής της Σουλεϊμά – Καντίν Νασιφόγλου του Αχμέτ αρ.πρωτ. 2/102697/2016.apof1011.pdf
101215/11/2016Παραχώρηση ενός ακινήτου στο Εμπορικό Κέντρο Αγ.Αποστόλων Άνω αρ.1 στο σύλλογο με την επωνυμία «Σύλλογος ατόμων με αναπηρίες επαρχίας Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/76081/2016.apof1012.pdf
101315/12/2016Εκμίσθωση του υπ΄αριθ.20 καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων Άνω (Μέγγαβλη) εντός του Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου αρ.πρωτ. 2/99333/2016.apof1013.pdf
101415/12/2016Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου επί της οδού Βεργίνας (Ρόδος IVα) στο Σύλλογο «Σώστε ένα Άγγελο» αρ.πρωτ. 2/99324/2016.apof-1014.pdf
101428/11/2017Έγκριση έναρξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνοτροφικού Πάρκου στην περιοχή Τούρκα στην Δ.Δ Διμυλιάς, αρ.πρωτ.5/93757/2017APOF-1014.pdf
101515/12/2016Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου επί της οδού Βεργίνας (Ρόδος IVα) στο Σύλλογο «Σώστε ένα Άγγελο» αρ.πρωτ. 2/99324/2016.APOF1015.pdf
101615/12/2016Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης λόγω βαριάς νόσου του κ.Ρουμελιώτη Κωνσταντίνου, κατάστημα στο ις΄γειο της Νέας Αγοράς 126-127 συνενωμένο αρ.πρωτ. 2/99703/2016.APOF1016.pdf
101715/12/2016Μεταστέγαση του Δημοτικού Ιατρείου Ροδινιού στα υπ΄αριθ. 2, 3, 4 ακίνητα στην περιοχή Ροδίνι, οδός Βεργίνας (ΡΟΔΟΣ IVα) αρ.πρωτ. 2/99703/2016.APOF-1017.pdf
101815/12/2016Έγκριση της υπ΄αριθ.202/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Μη έγκριση της υπ΄αριθ.11/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Μαριτσών περί γνωμοδότησης για την κατάργηση τμήματος Κτηματολογικού Κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία της Δ.Κ. Μαριτσών.APOF-10181.pdf
101915/12/2016Έγκριση της υπ΄αριθ.203/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Μη έγκριση της υπ΄αριθ.38/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λίνδου για επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 39/2015 απόφασης του, περί «Λήψης απόφασης για αποχαρακτηρισμό Τμήματος Κτηματολογικής Οδού εντός Οικισμού της Λίνδου».APOF1019.pdf
10217/02/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΤΟΥ», αρ. πρωτ. 2/8612/2017.APOF102.pdf
10229/01/2018Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων αρ.πρωτ. 2/5592/2018.APOF-102.pdf
10219/02/2016Διαγραφή οφειλής αίτηση κ. Χατζηκωνσταντή Ματσούρη Ευαγγελία, αρ. πρωτ. 2/9842/2016.102.pdf
102015/12/2016Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο έργο “Seasonal variation of waste as effect of tourism” BLUEISLANDS, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 αρ.πρωτ. 2/102521/2016.APOF1020.pdf
102115/12/2016Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο έργο “Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand”-MOTIVATE, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 αρ.πρωτ. 2/102518/2016.APOF1021.pdf
102215/12/2016Έγκριση αναμόρφωσης τρέχοντος προϋπολογισμού 2016, αρ. Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΠ 75/2016.APOF-1022.pdf
102315/12/2016Έγκριση αναμόρφωσης τρέχοντος προϋπολογισμού 2016, αρ. Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΠΑΡ 242/2016.APOF1023.pdf
102415/12/2016Προμήθεια προσθήκης Λογισμικού Υφιστάμενης Διαδικτυακής (WEB) Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 2/102297/2016.APOF10241.pdf
102515/12/2016Αποδοχή παραχώρησης με σύσταση Χρησιδανείου κινητών αιθουσών διδασκαλίας και wc από «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»APOF1025.pdf
102615/12/2016Αποδοχές χρηματοδοτήσεων Δ/νσης Προγραμματισμού, αρ.πρωτ. 105551 και 105042/2016.APOF1026.pdf
102715/12/2016Αποδοχή χρηματοδοτήσεων α)από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» (αρ.πρωτ. 14/104035/2016) και β) από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» (αρ.πρωτ.14/10431/2016)APOF-1027.pdf
102815/12/2016Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, αρ.πρωτ.14/105426/2016APOF-1028.pdf
102928/11/2017Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ), Αρ.Απόφασης Δ.Σ 238/2017APOF-1029.pdf
102915/12/2016Έγκριση της αρ.494/2016 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά καθορισμό ύψους τιμής ζώνης ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου πόλεως για τον προσδιορισμό του ΤΑΠ.APOF-1029.pdf
103Διαγραφή οφειλής αίτηση κ. ΚΑΨΛΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟ, αρ. πρωτ. 2/9845/2016.103.docx
10317/02/2017Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας της μελέτης με τίτλο:ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαιρι Ρόδου(ΣΦΑΓΕΙΑ)» αρ.πρωτ.16/8915/2017APOF103.pdf
10329/01/2018Έγκριση της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/5999/2018.APOF-103.pdf
10319/02/2016Διαγραφή οφειλής αίτηση κ. ΚΑΨΛΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟ, αρ. πρωτ. 2/9845/2016.103.pdf
103028/11/2017Έγκριση στοχοθεσίας έτους 2018 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ), Αρ.Απόφασης Δ.Σ 239/2017APOF-1030.pdf
103015/12/2016Προμήθεια επέκτασης συστήματος προστασίας δικτύου Υπολογιστών (hardware, software και ετήσιας υπηρεσίας ενημέρωσης για τα site και τους κινδύνους του Internet) του Δήμου Ρόδου.APOF-1030.pdf
103115/12/2016Παρατάσεις συμβάσεων προμηθειών έτους 2016 αρ.πρωτ. 2/102784/2016.apof1031.pdf
103128/11/2017Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου, Αρ.Απόφασης Δ.Σ 48/2017.APOF-1031.pdf
103215/12/2016Παράταση της παραλαβής για την προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο Θεολόγου αρ.πρωτ. 2/104090/2016.APOF1032.pdf
103315/12/2016Μετάθεση συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης της προμήθειας σταθερού εξοπλισμού για το Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/103925/2016.APOF-1033.pdf
103328/11/2017Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου, Αρ.Απόφασης Δ.Σ 34/2017.APOF1033.pdf
103415/12/2016Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμού 75/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Απότμηση διαχωριστικής νησίδας στην οδό Στ. Κωτιάδη στο ύψος της συμβολής της με την οδό Παπαναστάση», αρ. πρωτ. 16/105135/2016.APOF1034.pdf
103428/11/2017Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου αρ. απόφασης Δ.Σ. 191/2017APOF1034.pdf
103528/11/2017Έγκριση στοχοθεσίας οικ.έτους 2018 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου αρ. απόφασης Δ.Σ. 190/2017APOF1035.pdf
103515/12/2016Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμού 75/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Απότμηση διαχωριστικής νησίδας στην οδό Στ. Κωτιάδη στο ύψος της συμβολής της με την οδό Παπαναστάση», αρ. πρωτ. 16/105135/2016.APOF-1035.pdf
103615/12/2016Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή κτιρίου υγείας και πρόνοιας στο Φαληράκι» αρ. πρωτ. 16/105487/2016.APOF-1036.pdf
103715/12/2016Μετατροπή σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς σε γη, συνολικής έκτασης 12.496.00 τ.μ. από την ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Α.Ε. για την κατασκευή ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 (ΠΕΝΤΕ) ΑΣΤΕΡΩΝ στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ του Δ.Δ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν.ΡΟΔΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ (Κ.Μ. 1569 ΓΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ)., αρ.πρωτ.7373/2016.APOF-1037.pdf
103728/11/2017Έγκριση της υπ΄αριθ. 434/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ που αφορά «Έγκριση τροποποίησης ΦΕΚ 786/09-05-2011 Ιδρυτικού Καταστατικού της ΔΕΥΑΡ»APOF-1037.pdf
103815/12/2016Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης μετά την άρση απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση των κ.κ. 505 και 505Α γαιών Τριαντών, αρ. πρωτ. 2568/2016.APOF1038.pdf
103828/11/2017Έγκριση των υπ΄αριθ. 206, 223, 240 και 248/2017 αποφάσεων περί «αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. έτους 2017» ΔΟΠΑΡAPOF-1038.pdf
103915/12/2016Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, αρ. πρωτ. 2/105804/2016.APOF-1039.pdf
103928/11/2017Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, αρ. Απόφασης 24/2017 Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης.APOF1039.pdf
10429/01/2018Έγκριση χρηματοδότησης από ίδιους πόρους του Δήμου των μη επιλέξιμων δαπανών στην προτεινόμενη πράξη με τίτλο: «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» MIS: 5008133 , αρ. πρωτ. 2/6020/2018.APOF-104.pdf
10419/02/2016Ορισμός υπεύθυνου αποθήκης και υπευθύνων σημείων διανομής του Προγράμματος « Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020, αρ. πρωτ. 2/10418/2016.104.pdf
10417/02/2017Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαιρι Ρόδου(ΣΦΑΓΕΙΑ)» αρ.πρωτ.16/8909/2017APOF104.pdf
104Ορισμός υπεύθυνου αποθήκης και υπευθύνων σημείων διανομής του Προγράμματος « Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020, αρ. πρωτ. 2/10418/2016.104.docx
104028/11/2017Προμήθεια προσθήκης λογισμικού Υφιστάμενης Διαδικτυακής (WEB) Πλατφόρμας εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ρόδου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση αρ.πρωτ. 2/92508/2017.APOF-1040.pdf
104015/12/2016Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου αρ. πρωτ. 2/105807/2016.APOF-1040.pdf
104115/12/2016Έκδοση ψηφίσματος για τη μη αποστολή οικονομικών στοιχείων του Δήμου Ρόδου και των Νομικών τους Προσώπων σύμφωνα με την Απόφασης της ΚΕΔΕ.APOF-1041.pdf
104128/11/2017Δέσμευση πίστωσης για την Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος “Middleware” διασύνδεσης εισιτηρίων κοιλάδας Πεταλούδων με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του Δήμου Ρόδου (built to order) με την διαδικασία της απευθείας Ανάθεσης με αποκλειστικότητα και τεκμηρίωση των λόγων αποκλειστικότητας αρ.πρωτ. 2/96256/2017.APOF-1041.pdf
104228/11/2017Έγκριση επιμερισμού υπολειπόμενης εισφοράς σε χρήματα, αίτησης Ο.Ε Κάλλιστος & Βασίλειος Διακογεωργίου», αρ.πρωτ.2383/2017APOF1042.pdf
104215/12/2016Έκδοση ψηφίσματος για τις δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας για τα νησιά του Αιγαίου.APOF1042.pdf
104328/11/2017Επιμερισμός υπολειπόμενης οφειλής εισφοράς σε χρήμα, αρ.πρωτ.2485/2017.APOF-1043.pdf
104320/12/2016Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου για την τροπολογία αναστολής αύξησης του Φ.Π.Α.APOF1043.pdf
104428/11/2017Ορισμός μελών σε επιτροπή παραλαβής του Δήμου Ρόδου έτους 2017, αρ.πρωτ.2596/2017APOF-1044.pdf
104528/12/2016Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016, αρ. Απόφασης 531/2016 Οικονομικής Επιτροπής .APOF1045.pdf
104628/12/2016Έγκριση της υπ΄αριθ. 508/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Λήψη απόφασης για την κήρυξη ως άγονου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση από το Δήμο Ρόδου ενός (1) ακινήτου για το υποέργο (α/α 669) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου» της πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000568 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», β)Παραπομπή του θέματος στο Δ.Σ. βάσει του άρθρου 194 του Ν.3463/06.APOF-1046.pdf
104728/12/2016Έγκριση της υπ΄αριθ. 511/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Λήψη απόφασης για α) την έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ΄ αριθ. 50/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», β) για την αίτηση συμβιβασμού της κοινοπραξίας «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με τον Δήμο Ρόδου.APOF-1047.pdf
104828/12/2016Τροποποίηση της απόφασης 101/2016 Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη διαγραφή οφειλής της εταιρείας FAST AND FASHION, αρ. πρωτ. 2/106000/2016 .APOF-1048.pdf
104828/11/2017Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Ρόδου για το έτος 2018, αρ.πρωτ.97451/2017.APOF1048.pdf
104928/12/2016Διαγραφή οφειλής της εταιρείας Α. ΚΑΒΑΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., αρ. πρωτ. 2/104427/2016 .APOF1049.pdf
10517/02/2017Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: « Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου », ως προς το άρθρο 6 : Διάρκεια –Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου αρ.πρωτ. 16/9747/2017.APOF105.pdf
10529/01/2018Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας-Προγραμματικής Σύμβασης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδ/σου για το έργο «Ανασκαφική έρευνα στην οδό Καμείρου πόλεως Ρόδου» ποσού 54.600 €, αρ. πρωτ. 16/598/2018.APOF-105.pdf
10519/02/2016Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας Κυριακές και αργίες του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ρόδου.105.pdf
105028/12/2016Διαγραφή χρέωσης προστίμου αυθαιρέτου, αρ. πρωτ. 2/102042/2016 .APOF1050.pdf
105128/12/2016Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων αρ.πρωτ.2/107514/2016.APOF1051.pdf
105228/12/2016Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής, αρ. πρωτ. 2/108384/2016.APOF-1052.pdf
105328/11/2017Επικαιροποίηση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Δίκτυο Αειφορικών Νήσων Αιγαίου και Ιουνίου ( ΔΑΦΝΗ ) και πληρωμή συνδρομών, αρ. πρωτ. 2/96556/2017APOF-1053.pdf
105328/12/2016Ανάκληση της υπ’ αρ. 1012/2016 και Παραχώρηση ακινήτου 51,07 τμ στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων Άνω με αρ. 14, 15, 16 (συνενωμένα) στο σύλλογο με την επωνυμία «Σύλλογος ατόμων με αναπηρίες επαρχίας Ρόδου». αρ. πρωτ. 2/108244/2016.APOF1053.pdf
105428/12/2016Παραχώρηση στη Δ.Ε.Ρ.Μ.ΑΕ του Δημοτικού Ακινήτου ( Αναψυκτηρίου) εντός της πλατείας Χριστοφόρου Πατριάρχου Αλεξανδρείας, αρ. πρωτ. 2/108250/2016APOF-1054.pdf
105428/11/2017Συγκρότηση Επιτροπής χορήγησης αδειών αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ, αρ. πρωτ. 2/97299/2017APOF1054.pdf
105428/11/2017Συγκρότηση Επιτροπής χορήγησης αδειών αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ, αρ. πρωτ. 2/97299/2017APOF-1054.pdf
105528/12/2016Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/105275/2016.APOF-1055.pdf
105528/11/2017Έγκριση μετάβασης Δημάρχου κ. Φ. Χατζηδιάκου στο Πριγκιπάτο του Μονακό, αρ. πρωτ. 2/94522/2017.APOF1055.pdf
105628/12/2016Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ», αρ. πρωτ. 16/107527/2016.APOF1056.pdf
105628/11/2017Τροποποίηση του προγράμματος δράσεων 2017 του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού αρ.πρωτ. 2/98741/2017.APOF1056.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο