Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Displaying 1 - 25 of 253

ΈναρξηΛήξηΤίτλοςΑρχείο ΠροκήρυξηςΑπαντήσεις Προκήρυξης
14/02/201814/03/2018Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου 2018 -2019
12/02/201812/03/2018ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013-2013.pdf
22/02/201812/03/2018« Προκήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για τις ανάγκες της Δνσης Μηχανογράφησης του Δήμου Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 10/7134.0003 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.993,72 ευρώ με φπα»
22/02/201809/03/2018«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια φαγητού catering για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου, κωδικού 15/6481.0006, προϋπολογισμού 63.612, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
09/02/201808/03/2018“ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ’’.pdf
22/02/201806/03/2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)«για την συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού » του Δήμου Ρόδου1Ρ-ΗΝΥ.pdf
09/02/201805/03/2018ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
09/01/201828/02/2018ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.pdf
16/02/201828/02/2018Διακήρυξη Δημοπρασίας για την (Δημοτικών Ενοτήτων νήσου Ρόδου- υπόλοιπων Ρόδου) για τα έτη 2018-2019
16/02/201828/02/2018Διακήρυξη Δημοπρασίας για την (Δημοτικής Ενότητας Ρόδου) για τα έτη 2018-2019
06/02/201823/02/2018ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΚΟΚ.pdf
26/01/201821/02/2018ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
06/02/201821/02/2018ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ.pdf
09/01/201809/02/2018ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ
20/12/201731/01/2018ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018-ΑΙΤΗΣΗ-ΤΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥ-ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΕΤΟΣ-2017-2018.pdf
29/12/201725/01/2018Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου
03/01/201824/01/2018ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
19/12/201710/01/2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.pdf
19/12/201710/01/2018'Αποκατάσταση περιστυλίων νέας αγοράς- α' φάση εργασιών'peristilia.zip
05/12/201703/01/2018ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ
05/12/201720/12/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ»
05/12/201719/12/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 20,21 τ.μ.
05/12/201719/12/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 20 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 719 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 80,00 τ.μ.
17/11/201719/12/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
17/11/201701/12/2017« Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – Τιμής για την Προμήθεια Ανοικτού Ανατρεπόμενου Δορυφορικού φορτηγού και Φορτηγό Τύπου VAN, προϋπολογισμού 35.000,00€ (τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»
ΈναρξηΛήξηΤίτλοςΑρχείο ΠροκήρυξηςΑπαντήσεις Προκήρυξης