Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Displaying 1 - 25 of 298

ΈναρξηΛήξηΤίτλοςΑρχείο ΠροκήρυξηςΑπαντήσεις Προκήρυξης
25/05/201826/06/2018ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ & 7 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
24/05/201806/06/2018Υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ»
14/05/201822/05/2018Συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Ρόδου-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-2.docx
23/04/201821/05/2018ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ "ΡΟΔΙΝΙ"
30/04/201816/05/2018Eπανεκτύπωση τουριστικών εντύπων για τη ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου
04/04/201811/05/2018Περίληψη διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ» (ΤΕΒΑ) 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000222
17/04/201807/05/2018ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2018
23/04/201803/05/2018ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ "ΒΙΛΛΑ ΚΟΡΟΝΑ"
16/04/201802/05/2018ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ" ΠΡΟΥΠ. 50.000 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α-ΧΩΡΩΝ-ΚΑΙ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΕΚΤΟΣ-ΠΟΛΕΩΣ-ΡΟΔΟΥ.zip
24/04/201802/05/2018Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού & υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.Π έτους 2018-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΔΟΠ-2018.pdf
17/04/201830/04/2018«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, προϋπολογισμού 70.000,00€ (εβδομήντα χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
02/04/201826/04/2018" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ"
26/03/201824/04/2018ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
23/03/201819/04/2018ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ
02/04/201817/04/2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ ΜΗΧΑΝΟΓ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΠ 2018 (1)-ΕΝΔΙΑΦ-ΜΗΧΑΝΟΓ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΔΟΠ-2018-1.pdf
26/03/201817/04/2018Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου
27/03/201817/04/2018«Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη φύλαξη στη ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 00/6142.0002 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.709,32 ευρώ με φπα»
23/03/201816/04/2018ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ)perilipsi_diakiriksi-ippotwn.pdf
28/03/201816/04/2018«Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 35/6262.0007 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.916,40 ευρώ με φπα»
02/04/201812/04/2018ΦΥΤΟΠΑΘΑΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑΜ.pdf
02/04/201812/04/2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΔΑ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΔΑ.pdf
02/04/201812/04/2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΑΜ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΛΙΚΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΔΑΜ.pdf
02/04/201812/04/2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΠΟΡΟΙ ΦΥΤΑ-ΣΠΟΡΟΙ-ΦΥΤΑ.pdf
02/04/201812/04/2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΑΔΑ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ-ΜΕ-ΑΔΑ.pdf
02/04/201812/04/2018ΒΟΘΡΟΙ-ΑΔΑ.pdf
ΈναρξηΛήξηΤίτλοςΑρχείο ΠροκήρυξηςΑπαντήσεις Προκήρυξης