Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Displaying 1 - 25 of 230

ΈναρξηΛήξηΤίτλοςΑρχείο ΠροκήρυξηςΑπαντήσεις Προκήρυξης
17/11/201719/12/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
17/11/201701/12/2017« Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – Τιμής για την Προμήθεια Ανοικτού Ανατρεπόμενου Δορυφορικού φορτηγού και Φορτηγό Τύπου VAN, προϋπολογισμού 35.000,00€ (τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»
08/11/201724/11/2017«Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη μίσθωση μηχανημάτων με οδηγό για τον καθαρισμό ρεμάτων και ΧΑΔΑ σε 3 ΔΕ στο Δήμο Ρόδου, έτους 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα»
09/11/201723/11/2017« Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει τιμής για την προμήθεια τροφίμων για τις δομές του Δήμου και των Νομικών προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ) , προϋπολογισμού 54.909,85 € ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
20/11/201722/11/2017Ασφάλειες οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου ΡόδουASFALISH_OXHMATWN_KAI_MHXANHMATWN.pdf
31/10/201720/11/2017ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ.pdf
02/11/201720/11/2017Επαναληπτική Δημοπρασία επτά (7) θέσεων περιπτέρωνPeripteron.pdf
15/11/201717/11/2017Ανακοίνωση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.docx
02/11/201716/11/2017«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης, προϋπολογισμού 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»ylikaodikissimansis.zip
01/11/201715/11/2017ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ-ΥΛΙΚΟΥ.pdf
31/10/201715/11/2017ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ-ΧΩΡΙΟ-2017.pdf
20/10/201713/11/2017«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού 179.921,27€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».zip
20/10/201709/11/2017ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ
20/10/201708/11/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕΦΕΡΗ.pdf
11/10/201703/11/2017Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμoύ κάτω των ορίων για την προμήθεια: « γραφικής ύλης,εντύπων και υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου »
19/10/201703/11/2017Περίληψη Διακήρυξης για την διαμόρφωση χώρων στάθμευσης.pdf
12/10/201731/10/2017Δημόσιος συνοπτικός πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου»
23/10/201731/10/2017Εκτίμηση κόστους για την υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας πολιτιστικών εκδηλώσεων - εφαρμογή τουριστικού οδηγού πολιτισμού σε κινητές συσκευέςEREYNA.pdf
25/10/201731/10/2017Εκτίμηση κόστους για την υλοποίηση εφαρμογών ολογραφικής απεικόνισης και εικονικής πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Ρόδου.-ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.pdf
17/10/201730/10/2017Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια αθλητικού υλικούathllitikou.pdf
12/10/201726/10/2017ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Ανοικτού Ανατρεπόμενου Δορυφορικού φορτηγού και Φορτηγό Τύπου VAN του Δήμου Ρόδου »aytokiniton.zip
12/10/201725/10/2017ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
02/10/201710/10/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ"-ΠΑΛΑΙΩΝ-ΚΑΙ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΝΕΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ.docx
28/09/201710/10/2017«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «προμήθεια σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας», προϋπολογισμού 74.400,00€ (εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»kerkides.zip
20/09/201703/10/2017Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου
ΈναρξηΛήξηΤίτλοςΑρχείο ΠροκήρυξηςΑπαντήσεις Προκήρυξης