Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Displaying 1 - 25 of 269

ΈναρξηΛήξηΤίτλοςΑρχείο ΠροκήρυξηςΑπαντήσεις Προκήρυξης
22/03/201804/04/2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ»
13/03/201829/03/2018«Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη φύλαξη της Κοιλάδας των Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου από ιδιώτη, έτους 2018, κωδικού 00/6142.0040 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94 ευρώ με φπα»
09/03/201827/03/2018ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ
21/03/201827/03/2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)«για ταχυμεταφορές» (φακέλων και μικροδεμάτων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου έτους 2018-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-_1.pdf
22/03/201822/03/2018Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογή μελών επιτροπής για το έργο : « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙ »..docx
22/03/201822/03/2018Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ’.pdf
26/02/201822/03/2018Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση του έργου: “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ’’
28/02/201820/03/2018«Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την εκκένωση λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 30/6276.0001 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.776 ευρώ με φπα»
20/03/201820/03/2018Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ’-AKABH.pdf
19/03/201819/03/2018Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για την μελέτη ‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ’-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ-ΓΙΑ-ΤΗ-ΡΟΔΙΑΚΗ-ΕΠΑΥΛΗ.pdf
05/03/201819/03/2018ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ13855_05-03-2018_23829.pdf
05/03/201819/03/2018ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
26/02/201814/03/2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ GPS1Ρ-103-2.pdf
14/02/201814/03/2018Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου 2018 -2019
02/03/201813/03/2018Διακήρυξη Δημοπρασίας για την (Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού) για τα έτη 2018-2019.
12/02/201812/03/2018ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013-2013.pdf
22/02/201812/03/2018« Προκήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για τις ανάγκες της Δνσης Μηχανογράφησης του Δήμου Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 10/7134.0003 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.993,72 ευρώ με φπα»
02/03/201812/03/2018Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την (Δημοτικών Ενοτήτων νήσου Ρόδου- υπόλοιπων Ρόδου) για τα έτη 2018-2019
22/02/201809/03/2018«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια φαγητού catering για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου, κωδικού 15/6481.0006, προϋπολογισμού 63.612, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
09/02/201808/03/2018“ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ’’.pdf
22/02/201806/03/2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)«για την συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού » του Δήμου Ρόδου1Ρ-ΗΝΥ.pdf
09/02/201805/03/2018ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
28/02/201802/03/2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) «για την προμήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων δε Ρόδου (10/6615.0001.0001)»-ΡΟΔΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.2.-2018.pdf
16/02/201828/02/2018Διακήρυξη Δημοπρασίας για την (Δημοτικής Ενότητας Ρόδου) για τα έτη 2018-2019
09/01/201828/02/2018ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.pdf
ΈναρξηΛήξηΤίτλοςΑρχείο ΠροκήρυξηςΑπαντήσεις Προκήρυξης