Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 1 - 25 of 405

«Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου »

Έναρξη06/11/2018

Λήξη06/12/2018

Αρχείο Προκήρυξης

-τροφίμων-ανοικτού-2018-1.pdf

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Έναρξη02/11/2018

Λήξη04/12/2018

Αρχείο Προκήρυξης

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ-ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ.pdf

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΔΙΜΥΛΙΑΣ- ΕΛΕΟΥΣΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΩΝΑΠΟΛΛΩΝΩΝ-ΣΑΛΑΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟY»

Έναρξη02/11/2018

Λήξη03/12/2018

« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΜΩ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ »

Έναρξη01/11/2018

Λήξη30/11/2018

Αρχείο Προκήρυξης

-ΠΡΟΦΗΤΗ-ΑΜΩ.pdf

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Γ.ΣΕΦΕΡΗ –ΗΛ. ΒΕΝΕΖΗΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ »

Έναρξη01/11/2018

Λήξη29/11/2018

« ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΝΙ »

Έναρξη31/10/2018

Λήξη28/11/2018

Αρχείο Προκήρυξης

-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΡΟΔΙΝΙ.pdf

« ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ 4ου ΓΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΥ »

Έναρξη31/10/2018

Λήξη27/11/2018

Αρχείο Προκήρυξης

-ΑΓΩΓΗΣ.pdf

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΗΧΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ) »

Έναρξη31/10/2018

Λήξη26/11/2018

Αρχείο Προκήρυξης

.pdf

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»

Έναρξη02/11/2018

Λήξη26/11/2018

Προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας του Δήμου Ρόδου

Έναρξη13/11/2018

Λήξη26/11/2018

Παροχή υπηρεσιών «Οργάνωση Συναντήσεων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 1.1.2)», «Καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο για την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 2.1.1)», & «Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 2.1.2)»

Έναρξη15/11/2018

Λήξη22/11/2018

Αρχείο Προκήρυξης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΥΚΟΥΣ Δ.Κ. ΛΙΝΔΟΥ

Έναρξη01/11/2018

Λήξη22/11/2018

«Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής»

Έναρξη07/11/2018

Λήξη20/11/2018

Αρχείο Προκήρυξης

6494.docx

Προμήθεια ασφαλτικών Δ.Ε. Ρόδου

Έναρξη06/11/2018

Λήξη19/11/2018

Αρχείο Προκήρυξης

7ΤΙΡΩ1Ρ-ΚΚ0.pdf

Πιλοτική δράση Εμαυτίων - διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 7ου Γυμνασίου Ρόδου

Έναρξη31/10/2018

Λήξη19/11/2018

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη31/10/2018

Λήξη19/11/2018

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη29/10/2018

Λήξη16/11/2018

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ

Έναρξη01/11/2018

Λήξη15/11/2018

«Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου Δ.Ε. Αταβύρου»

Έναρξη06/11/2018

Λήξη15/11/2018

Αρχείο Προκήρυξης

6465.pdf

«ΠΡΟΜΗΘΕΙA-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ (AMK) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ, ΣΑΚΟΙ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ACUA ΤΟΥ Ε.Π. INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ–ΚΥΠΡΟΣ 2014 -2020»»

Έναρξη17/10/2018

Λήξη12/11/2018

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου)«για την προµήθεια κλιµατιστικής µονάδας για το Κ.Α.Π.Η. » του ∆ήµου Ρόδου

Έναρξη31/10/2018

Λήξη12/11/2018

Αρχείο Προκήρυξης

24ΒΩ1Ρ-ΧΟΘ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου) για τη προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την ∆.Ε. Νότιας Ρόδου του ∆ήµου Ρόδου

Έναρξη31/10/2018

Λήξη12/11/2018

Αρχείο Προκήρυξης

1Ρ-ΔΑΖ.pdf

«Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και υποστήριξης διαδικασιών για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου»

Έναρξη29/10/2018

Λήξη08/11/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018, 2019»

Έναρξη19/10/2018

Λήξη01/11/2018

Αρχείο Προκήρυξης

Displaying 1 - 25 of 405