Καθημερινότητα

Στην προσπάθειά μας να ενημερώνουμε για καταστάσεις που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας και καλό είναι να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ώστε να μετριάζεται η ενόχληση που προκαλούν, θα συγκεντρώνουμε στη σελίδα αυτή όλες τις δυσκολίες της καθημερινότητας όπως εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η διακοπή ύδρευσης ή ρεύματος που προκαλούνται από την εκτέλεση έργων ή τη διενέργεια εκδηλώσεων.

Από19/10/2018

Έως

19/03/2019

Ενόχληση που προκαλείταιΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περιγραφή

Γνωστοποίηση εκτελουμένων εργασιών στην οδό Ιπποτών

Από19/10/2018

Έως

19/10/2018

Ενόχληση που προκαλείταιΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περιγραφή

Πτώση πίεσης/διακοπή της υδροδότησης επί της οδού Ηλία Βενέζη

Από11/10/2018

Έως

11/10/2018

Ενόχληση που προκαλείταιΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περιγραφή

Ανακοίνωση περί εκτέλεσης εργασιών έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων » στο τμήμα της οδού Στοκχόλμης, από τις οδούς Όσλο έως Ελσίνκι

Από11/10/2018

Έως

26/10/2018

Ενόχληση που προκαλείταιΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περιγραφή

Βλάβη σε κόμβο με φωτεινή σηματοδότηση στην οδό Ακτή Σαχτούρη ¨ΠΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ¨

Από09/10/2018

Έως

14/10/2018

Ενόχληση που προκαλείταιΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περιγραφή

Κλείνει λόγω έργων, η οδός Ιπποτών στη Μεσαιωνική πόλη