Καθημερινότητα

Στην προσπάθειά μας να ενημερώνουμε για καταστάσεις που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας και καλό είναι να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ώστε να μετριάζεται η ενόχληση που προκαλούν, θα συγκεντρώνουμε στη σελίδα αυτή όλες τις δυσκολίες της καθημερινότητας όπως εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η διακοπή ύδρευσης ή ρεύματος που προκαλούνται από την εκτέλεση έργων ή τη διενέργεια εκδηλώσεων.

Από03/08/2017

Έως

03/08/2017

Ενόχληση που προκαλείταιΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περιγραφή

Αφορά στις οδούς Γεωργίου Μαύρου, Λάζαρου Τηλιακού και Μιχ. Βολονάκη (περιοχή ανάμεσα στη ΔΟΥ και την είσοδο της Νέας Μαρίνας)