ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΠ, Δ.Τ. ΚΑΙ Δ.Φ.

0
102

Σύμφωνα με τον Ν 2130/93 του ΤΑΠ προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ακινήτων και  οικοπέδων να υποβάλουν δήλωση στο δήμο (γραφείο ΤΑΠ)  όπου βρίσκονται τα ακίνητα τους.Άλλη δήλωση πέραν της αρχικής δεν χρειάζεται να υποβληθεί για τα επόμενα έτη παρά μόνο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της αρχικής δήλωσης .Σε περίπτωση αυτή ο υπόχρεος υποβάλλει σχετική ( τροποποιητική ) δήλωση μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από τη μεταβολή.

      Α.Οι  ιδιοκτήτες των παρακάτω κατηγοριών ακινήτων:

1 .Οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως

2 .Μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

3 .Με εργοταξιακή παροχή

είναι υπόχρεοι στην ετήσια καταβολή ΤΑΠ .

Τέλος κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα δήλωση ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο ή στο μη δηλωθέν τμήμα του όσο αφορά το ΤΑΠ.

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να προσκομίσει στο Γραφείο Προσόδων Τμήμα ΤΑΠ  βεβαίωση διακοπής της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ.Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί έγκαιρα θα χρεώνεται Δ.Τ., Δ.Φ. και  ΤΑΠ. (έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. οικ.2856/20-10-2015 ).

      Β.Οι  ιδιοκτήτες της παρακάτω κατηγορίας:

         1.Με διακοπή ηλεκτροδότησης

            Θα χρεώνονται με Δ.Φ. , Δ.Τ. και  ΤΑΠ.

Τέλος κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα δήλωση ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόστιμο 60% ή 100% του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν , στο Τμήμα Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, επί της Πλ. Κουντουριώτη, στην περιοχή «Έλλη» και στα τηλέφωνα: 22413-63228-63229-63230

NO COMMENTS