Η κα. Άννα Ζωάννου, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων, Τρίτης Ηλικίας, ΑμέΑ και Εθελοντισμού πιστεύοντας ότι μέρος της κοινωνικής πολιτικής είναι και η  ενθάρρυνση, ανάδειξη  και υποστήριξη της προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού, προσκαλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού του Υπουργείου Υγείας.

Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, των επαγγελματιών υγείας, των νέων ζευγαριών και των γυναικών στο πεδίο του Μητρικού Θηλασμού αποφέρει σημαντικά οφέλη στο νήπιο, στο παιδί, στη γυναίκα με ψυχολογικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου για τους παραπάνω λόγους ενημερώνει για τη Δράση αξιοποίησης της δημιουργικής και καλλιτεχνικής έκφρασης με τίτλο: «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΕΚΦΡΑΣΗ – ΥΓΕΙΑ».

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μεμονωμένα άτομα, ομάδες ατόμων και φορείς (μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, ενήλικες, επαγγελματίες δημιουργικού και καλλιτεχνικού χώρου). Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις τους στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

  1. Ζωγραφιά-Σκίτσο
  2. Φωτογραφία
  3. Ραδιοτηλεοπτικό μήνυμα, διάρκειας 30 έως 40 δευτερολέπτων
  4. Ταινία κινουμένων σχεδίων έως 3 λεπτά
  5. Ταινία-βίντεο μικρού μήκους έως 7 λεπτά
  6. Μουσική σύνθεση-τραγούδι έως 4 λεπτά

Ο διαγωνισμός διενεργείται από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2017 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων τις 29/12/2017. Η συστηματοποίηση και αξιολόγηση του κατατεθειμένου υλικού, θα πραγματοποιηθεί εντός του Α’ τετραμήνου του 2018. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή βράβευσης από το Υπουργείο Υγείας (αφορά τιμητικό τίτλο, χωρίς τη συνοδεία χρηματικού επάθλου) θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το Υπόδειγμα αίτησης μπορείτε να ανατρέξετε στο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Γ3δ/Δ.Φ.27Β/Γ.Π.οικ.71519/22.09.2017 (ΑΔΑ 72ΤΦ465ΦΥΟ-Ν1Ε).

NO COMMENTS