Χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» vouchers σε ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018

0
52

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, 

Προσχολικής Αγωγής  και Διαφάνειας

 

 

Δελτίο τύπου

ΘΕΜΑ : Χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» vouchers σε ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018.

Η Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου ενημερώνει τους/τις υποψήφιους/ες (με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών), αναφορικά με την ανακοίνωση – πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, για τη χορήγηση ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS, οι οποίοι/ες συμμετείχαν ήδη στην πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 5122/23-5-2017, για το σχολικό έτος 2017-2018 και ενώ είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών δεν έλαβαν voucher, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να τους χορηγηθεί voucher, υποβάλλοντας σχετική  ηλεκτρονική αίτηση στην ΕΕΤΑΑ (https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017 «Yποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων voucher») με τη χρήση του προσωπικού τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στην ΕΕΤΑΑ είναι η 27/9/2017 και ώρα 24:00.

Ο κάθε υποψήφιος πριν την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ για τη χορήγηση voucher στην ΕΕΤΑΑ, είναι απαραίτητο να καταθέσει Αίτηση και στη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου (για τις δομές της πόλης μέσω των γραφείων της Δ/νσης, για τις δομές του Τμήματος Δυτικής και Ανατολικής μέσω των κατά τόπου δομών) προκειμένου να του χορηγηθεί έγγραφη βεβαίωση του Φορέα στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχει βρει θέση στο συγκεκριμένο φορέα/δομή. Η βεβαίωση αυτή θα συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την εγγραφή του παιδιού.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα χορηγήσει voucher στους ανωτέρω υποψήφιους, σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχει ήδη διενεργήσει και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της ΕΕΤΑΑ.

Ρόδος, 22/9/2017

Ο  Αντιδήμαρχος
Παιδείας -Δια Βίου Μάθησης
Προσχολικής Αγωγής και Διαφάνειας

Κορωναίος Ιωάννης

NO COMMENTS